BAHASA MELAYU COURSES/ PROGRAMMES


  1. Bahasa Melayu untuk Pegawai Kedutaan
  2. Sijil Kecekapan Bahasa Melayu bagi Warga Asing (SKBMW)
  3. Bengkel Surat Rasmi
  4. Bengkel Pengucapan Awam
  5. Bengkel Protokol Panggilan Hormat
  6. Bengkel Tatabahasa Bahasa Melayu
  7. Bengkel Penulisan Kertas Kerja Cadangan